zaloguj się   |    mapa strony   |
PL EN
RSS
SmodCMS

KADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR

Alicja Grzywacz

mgr Wychowania Przedszkolnego, n-l dyplomowany, staż 30 lat

Studia podyplomowe:

 • Zarządzanie Placówkami Oświatowymi w Zjednoczonej Europie,

 • Nadzór pedagogiczny z elementami ewaluacji,

 • Wychowanie i nauczanie w integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 • Zarządzanie w Oświacie ”Menadżer Oświaty”

Nauczyciel

Renata Kowalczyk

mgr Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

n-l mianowany ,staż -32 lata

Nauczyciel

Wioletta Kosmowska

mgr Pedagogiki przedszkolnej, n-l dyplomowany- staż 28 lat

Studia podyplomowe:

 • Nauczanie zintegrowane w klasach I- III,

 • Kurs kwalifikacyjny : Oligofrenopedagogika.

Nauczyciel

Barbara Kowalewska

mgr Edukacji wczesnoszkolnej zintegrowanej, n-l dyplomowany staż - 25 lat

Studia podyplomowe:

 • Pedagogika przedszkolna”

 • Przedsiębiorczość dla n-li”

 • Kurs kwalifikacyjny ”Oligofrenopedagogika”

Nauczyciel

Alicja Kowalik

mgr Resocjalizacji i profilaktyki społecznej,

n-l mianowany, staż -21 lat

Nauczyciel

Delfina Litwin- Baran

mgr Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

n-l dyplomowany, staż 25 lat , I stopień specjalizacji zawodowej

Nauczyciel

Dorota Jarolik

mgr Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

Kurs kwalifikacyjny ”Oligofrenopedagogika”

n- l dyplomowany, staż -22 lata

Nauczyciel

Ilona Szczepankiewicz

 mgr Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, n-l mianowany staż -32 lata

Nauczyciel

  Bożena  Szychulec

  Pedagogika przedszkolna - licencjat

Oligofrenopedagogika  - kurs  kwalifikacyjny , n-l  mianowany , staż 24 lata

Nauczyciel

Małgorzata Czeryna

mgr Pedagogiki wczesnoszkolnej z logopedią, n-l kontraktowy staż 18 lat,

Studia podyplomowe:

    Kurs kwalifikacyjny ”Oligofrenopedagogika”

Logopeda

Magdalena Korpul

mgr Logopedii, nauczyciel kontraktowy, staż 2 rok

Studia podyplomowe:

 • przygotowanie pedagogiczne
 • kurs kwalifikacyjny "Oligofrenopedagogika"

Pedagog specjalny

Ewa Kalita

Pedagogika o specjalności edukacja specjalna - licencjat, nauczyciel kontraktowy, staż pracy 2 rok 

 • studia magisterskie drugiego stopnia- pedagogika przedszkolna z logopedią

Psycholog

Wioletta Olszak

mgr psychologii, n-l dyplomowany, staż 31 lat

Studia podyplomowe:

 • Mediacja szkolna i sądowa,

 • Organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi.

N- l rytmiki

 Łukasz Wnukowski

KATECHETA

Jolanta Dominiak

n-l dyplomowany


Wersja do druku Generuj PDF